סודות ההצלחה של אתרי התיירות

מהן ההחלטות האסטרטגיות שהובילו את מנהלי האתרים לנקודת ההצלחה ???